tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Tailwind CSS Sınır Opaklığı

Bu sınıf, tüm özelliklerin sınıf biçiminde kapsandığı arka plan CSS’sinde birçok değeri kabul eder. Border-opacity, elemanın şeffaflığını tanımlayan bir elemanın sınıfıdır. CSS Opacity / Transparency alternatifidir.

Sınır Opaklığı sınıfı:

 • border-opacity-0
 • border-opacity-5
 • border-opacity-10
 • border-opacity-20
 • border-opacity-25
 • border-opacity-30
 • border-opacity-40
 • border-opacity-50
 • border-opacity-60
 • border-opacity-70
 • border-opacity-75
 • border-opacity-80
 • border-opacity-90
 • border-opacity-95
 • border-opacity-100

Söz Dizimi

<!DOCTYPE html>
 
<head>
  <link href=
"https://unpkg.com/tailwindcss@^1.0/dist/tailwind.min.css"
    rel="stylesheet">
</head>
 
<body class="text-center mx-4 space-y-2">
  <h1 class="text-green-600 text-5xl font-bold">
    GeeksforGeeks
  </h1>
 
  <b>Tailwind CSS Border Opacity Class</b>
   
  <div class="mx-14 bg-green-200 grid grid-rows-4 
        grid-flow-col gap-2 text-justify p-4">
 
    <p class="border-green-800 border-4
        border-opacity-100 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-green-800 border-4
        border-opacity-75 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-green-800 border-4
        border-opacity-50 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-green-800 border-4
        border-opacity-25 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-yellow-800 border-4
        border-opacity-100 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-yellow-800 border-4
        border-opacity-75 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
 
    <p class="border-yellow-800 border-4
        border-opacity-50 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-yellow-800 border-4
        border-opacity-25 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-pink-800 border-4
        border-opacity-100 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-pink-800 border-4
        border-opacity-75 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-pink-800 border-4
        border-opacity-50 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
 
    <p class="border-pink-800 border-4
        border-opacity-25 p-2">
      A Computer Science Portal for Geeks
    </p>
  </div>
</body>
 
</html>
Görünüm şekli
tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Kenarlık Genişliliği – Tailwind CSS

Kenarlıık Genişliği (Tailwind CSS) : Bir öğenin sınırlarını genişliğini denetlemede yardımcı olan araçtır veya koddur.

SınıfÖzellikleri
border-0border-width: 0px;
border-2border-width: 2px;
border-4border-width: 4px;
border-8border-width: 8px;
borderborder-width: 1px;
border-x-0border-left-width: 0px; border-right-width: 0px;
border-x-2border-left-width: 2px; border-right-width: 2px;
border-x-4border-left-width: 4px; border-right-width: 4px;
border-x-8border-left-width: 8px; border-right-width: 8px;
border-xborder-left-width: 1px; border-right-width: 1px;
border-y-0border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px;
border-y-2border-top-width: 2px; border-bottom-width: 2px;
border-y-4border-top-width: 4px; border-bottom-width: 4px;
border-y-8border-top-width: 8px; border-bottom-width: 8px;
border-yborder-top-width: 1px; border-bottom-width: 1px;
border-t-0border-top-width: 0px;
border-t-2border-top-width: 2px;
border-t-4border-top-width: 4px;
border-t-8border-top-width: 8px;
border-tborder-top-width: 1px;
border-r-0border-right-width: 0px;
border-r-2border-right-width: 2px;
border-r-4border-right-width: 4px;
border-r-8border-right-width: 8px;
border-rborder-right-width: 1px;
border-b-0border-bottom-width: 0px;
border-b-2border-bottom-width: 2px;
border-b-4border-bottom-width: 4px;
border-b-8border-bottom-width: 8px;
border-bborder-bottom-width: 1px;
border-l-0border-left-width: 0px;
border-l-2border-left-width: 2px;
border-l-4border-left-width: 4px;
border-l-8border-left-width: 8px;
border-lborder-left-width: 1px;

Temel Kullanım

her açıdan

Kullanılan border.border-0.border-2.border-4, or .border-8 bir öğeye kenarlık belirlemek için kullanılan kod araçları bu şekildedir.

Kenarlık kalınlaklarını tipine göre sıralamar bu şekildedir.
<div class="border border-indigo-600 ..."></div>
<div class="border-2 border-indigo-600 ..."></div>
<div class="border-4 border-indigo-600 ..."></div>
<div class="border-8 border-indigo-600 ..."></div>

Tek taraflı kalınlık oluşturmak için kodları

Kullanılan kodları şu şekildedir border-{side}.border-{side}-0.border-{side}-2.border-{side}-4, or .border-{side}-8 bir öğede sadece bir tarafta kalınlık oluşturmak için oluşturan kod ve görünüm biçimleri.

Tek taraflı oluşturulan kalınlık örnekleri.
<div class="border-t-4 border-indigo-500 ..."></div>
<div class="border-r-4 border-indigo-500 ..."></div>
<div class="border-b-4 border-indigo-500 ..."></div>
<div class="border-l-4 border-indigo-500 ..."></div>

Yatay ve dikey olarak oluşturulan kenarlıklar.

Bir öğenin iki tarafında aynı anda kenarlık genişliği ayarlamak için  border-{x|y}-{width} bu kodu kullanın.

<div class="border-x-4 border-indigo-500 ..."></div>
<div class="border-y-4 border-indigo-500 ..."></div>

Kenar Elemanları Arasında

Ayrıca, bölme-{x/y}-{genişlik} ve bölme-{renk} yardımcı programlarını kullanarak alt öğeler arasına kenarlıklar da ekleyebilirsiniz.

<div class="divide-y divide-slate-200 ...">
 <div>01</div>
 <div>02</div>
 <div>03</div>
</div>

Genişlik renk bölümleri için başka bir kaynak için (ingilizce) Kenarlık Renk