En Güzel Taşlar Uygun Fiyatlara İletişim ve Sipariş için 0531 912 78 21 - [email protected]

Betonarme Borular, beton ve betonarme grubunun bir türüdür. Betonarme Borular, kum, çimento ve su ile demir bir iskeletin etrafında yüksek basınç altında kalıplar ile üretilen yer altı su ve kanalizasyon şebekelerinde kullanılan önemli altyapı elemanlarıdır. Demir iskelete sahip olduğu için beton borulara göre daha sağlamdır ve daha büyük çaplarda üretilebilirler.

Betonarme Borular iki tipte üretilir;

Betonarme Borular

  1. Entegre Contalı Betonarme Borular

Betonarme Boruları, TSE ve İller Bankası (İlbank) standartlarına uygun kalitede ve ölçülerde üretilmektedir. Boru çaplarına göre özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Ürün AdıBoy (CM)Ø İç Çap (CM)Et Kalınlığı (CM)Ağırlık (kg/Adet)
Ø 20 Muflu Beton Boru150203,590
Ø 30 Muflu Beton Boru150304,5170
Ø 30 Muflu Beton Boru150304,5280
Ø 40 Muflu Beton Boru150405,5430
Ø 50 Muflu Beton Boru150506,0580
Ø 60 Muflu Beton Boru150606,5710
Ø 80 Muflu Beton Boru200808,41330
Ø 100 Muflu Beton Boru20010011,02000
Ø 120 Muflu Beton Boru20012013,02900
Ø 140 Muflu Beton Boru20014014,03900
Ø 160 Lamba Beton Boru20016016,04480
Ø 180 Lamba Beton Boru20018018,05640
Ø 200 Lamba Beton Boru20020020,06900
Ø 220 Lamba Beton Boru20022022,08350
Ø 240 Lamba Beton Boru20024024,09940

 

Anma Çapı (mm)Boyu (mm)Ağırlık (Kg)Entegre Contalı Ağırlık (Kg)
800200013501400
1000200011302200
1200200031703250

 

Farklı ölçüler için Beton Borular ürünümüzü inceleyebilirsiniz.

Beton Ve Betonarme Borular

İller Bankası A.Ş. projelerinde kullanılan beton ve betonarme borular “Buhar Ve Su Kürlü, Dairesel Kesitli, Beton / Betonarme Boru Ve Bağlanti Parçalari Özel Şartnamesi”nde belirtilen hükümleri taşımaktadır. Bu şartname; İller Bankasınca yaptırılmakta olan altyapı inşaatlarında kullanılan ve temel kullanımı; kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında cazibeli şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında iletmek olan, birbiri ile esnek olarak birleştirilen (birimlere entegre veya ayrı yuvarlak contalar vasıtasıyla) donatısız, donatılı, buhar kürlü, muflu veya lamba zıvanalı, dairesel kesitli, beton veya betonarme borular ve bağlantı parçalarının;

  • Boyutlarını,
  • Yapım şekillerini,
  • Yapım malzemelerini,
  • Performans özelliklerini (tepe yükü dayanımlarını, boyuna eğilme momenti dayanımlarını, su sızdırmazlığı değerlerini, su emme değerlerini) kapsar .

Beton, Betonarme boru ve bağlantı parçalarının temin edileceği (Banka yüklenicisi tarafından kurulan veya Banka yüklenicisinin boru temin edeceği) fabrika, bu şartnamedeki özellikleri içeren TS 821 EN 1916 (Mart-2005) “Beton Borular Ve Bağlantı Parçaları – Donatışız, Çelik Lifli ve Donatılı” standardını almış olmalıdır. Ayrıca bu fabrikada, TS 3830 (Nisan 1983) “Beton Boru Yapım Kuralları” standardına uygun üretim yapılmalıdır .

İller Bankası A.Ş. kanalizasyon şebekelerinde kullanılan beton/betonarme borular kesitlerine ve conta birleşimine göre farklı boyutlarda üretilirler.

İller Bankası A.Ş. kanalizasyon şebekelerinde kullanılan beton/betonarme borular kesitlerine ve conta birleşimine göre farklı boyutlarda üretilirler.

Boru kesitlerine göre;

· Muflu

· Lamba zıvanalı

Conta birleşimine göre;

· Entegre contalı

· Yuvarlak contalı olarak sınıflandırılırlar.

 

Not: Beton borular iç çaplarına göre adlandırılırlar.

İller Bankası A.Ş. denetiminde yürütülen atık su şebeke inşaatlarında kullanılan boru/baca elemanları çoğunlukla beton malzemelerden oluşmaktadır. Atık su şebekelerinin değişik kimyasal etkilere maruz kaldığı düşünüldüğünde bu durum beton/betonarme malzeme özelliklerinin belirli standart değerlere sahip olması gerekliliğini doğurmaktadır. İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 14.05.2009 tarih ve 17/217 sayılı kararı ile yürürlüğe alınan “ Beton/Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde İlbank A.Ş. yapım işlerinde kullanılacak beton/betonarme malzemelerin taşıması gereken özellikler detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu bölümde beton/betonarme malzemelerin genel özellikleri “ Beton/Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” doğrultusunda anlatılmıştır.

1)SIZDIRMAZLIK TESTİ

 

Boru birleşimleri entegre conta (kendinden conta) veya yuvarlak conta ile yapılmalı ve su sızdırmaz olmalıdır. Birleşimin, izin verilen toleransların en olumsuz bileşim dikkate alındığında, Birleşim yeri, contaya/contalara bağlı olarak oluşan basıncın neden olacağı kuvvetlere ve 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) hidrostatik iç basınca dayanmalıdır.

 

0,5 barlık iç basınç altında yapılan sızdırmazlık deneyinde ıslatılan boru iç yüzeyinin her m2 ‘si için boru anma çapına karşılık gelen ilave su miktarları Çizelge 3.7 ve Çizelge 3.8’ de verilmiştir.

Çizelge 3.7

 

 

Çizelge 3.7. Beton borulara ait her m2 iç yüzey başına izin verilen ilave su miktarı

 

Çizelge 3.8

Çizelge 3.8. Betonarme borulara ait her m2 iç yüzey başına izin verilen ilave su miktarı

 

 

 

2)TEPE BASINÇ YÜKÜ TESTİ

 

Boru numuneleri üzerinde tepe basıncı yükü deneyi uygulandığında bulunacak kırılma yükleri, Çizelge 3.9 , Çizelge                               3.10 , Çizelge 3.11 ve Çizelge 3.12’de gösterilen değerlerden az olmama şartını sağlamalıdır.

Basınç Yükü Testi

A-Lastik contalı beton borular için:

Çizelge 3.9. Lastik contalı beton borularda tepe basınç yükü deneyi için en küçük kırılma yükleri ve dayanım sınıfları.

 

Çizelge 3.9

B-Lastik contalı betonarme borular için: Çizelge 3.10. Lastik contalı betonarme borularda tepe basınç yükü deneyi için en küçük kırılma yükleri ve dayanım sınıfları .

 

Çizelge 3.10

C-Entegre contalı beton borular için: Çizelge 3.11. Entegre contalı beton borularda tepe basınç yükü deneyi için en küçük kırılma yükleri .

 

Çizelge 3.11

D-Entegre contalı betonarme borular için: Çizelge 3.12. Entegre contalı betonarme borularda tepe basınç yükü deneyi için en küçük kırılma yükleri

 

Not-1:Deneylerde, yükün hesaplanmasında borunun gövde uzunluğu dikkate alınır.

Not-2:Su sızdırmazlık ve tepe basıncı mukavemet deneylerinde kullanılacak numune minimum 28 saat su içerisinde bekletilmelidir.

3) Sertleşmiş beton numunesi üzerinden standart basınç  deneyi

Standart Basınç Deneyi

parsel bacası taban elemanı, parsel bacası 50 lik gövde elemanı, parsel bacası 50 lik gövde elemanı, muayene baca taban elemanı, prefabrik konik elemanı, prefabrik 60 lık gövde bileziği, prefabrik 35 lik gövde bileziği, boyun bileziği gibi muayene  ve parsel teşkil edilecek prefabrik elemanlardan karot alınmalıdır.

 

KAYNAKÇA:

 

Umut KARADAĞ uzmanlık tezi (İller Bankası Kanalizasyon Yapılarda Meydana Gelen Asit Hücumu Ve Engellenmesi.)

Faruk YUCAL  ve Batuhan Taha TAN Hazırlanmıştır…

BETON VE BETONARME BORULAR

Boruyu güçlendirmek için üretim sırasında içine donatı ( hasır çelik ) koyularak üretilen boruya betonarme boru denir. TS 821 EN 1916 Standardı ile ürettiğimiz betonarme borular milimetre cinsinden iç çap genişlikleri ile adlandırılır. Genelde Ø600 mm’ den büyük çaplı borularda donatı kullanılır. 

Borunun kullanım yerinde maruz kalacağı yüklerin statik hesabı yapılarak bulunacak değer üzerinden donatısı seçilmelidir. Ø1200 mm’den daha büyük çaplarda her ne olursa olsun çap büyüdüğü için donatı 2 sıra halinde hasır çelik konularak oluşturulur.

Muflu betonarme boru ve lamba zıvanalı betonarme boru olarak iki ayrı kesitte üretim yapılmaktadır. Cidar kalınlığının birleşim yerindeki azalmasının mukavemeti etkilemeyeceği çaplarda betonarme borular lamba zıvanalı birleşimli olarak imal edilir. Bu sayede gereksiz kazı, dolgu, beton, donatı vs. maliyetlerden kaçınılmış olur. Lamba zıvanalı borular Ø1600 mm ve üstü çaplar için uygulanan üretim yöntemidir.

Beton borular; caddeler, sokaklar, parklar, bahçeler, apartmanlar, otoparklar, endüstriyel alanlar olmak üzere tüm kanalizasyon ve çevre düzenleme inşaatlarında, altı yapı denilince en çok kullanılan malzemelerde biridir beton boru. Kaliteli olarak üretilen altı yapı malzemesi olan beton boru, belediyeler ve özel kurum kuruluşlar tarafından tercih edilmektedir. Beton boru, diğer alt yapı ürünlerine oranla daha güçlüdür. Üzerine ağır miktarda ürün konulsa bile şeklini kaybetmeyip uzun süre bütünlüğünü koruduğu gözlenmiştir. Yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen beton borular, ihtiyacınıza göre farklı çaplarda ve boyutlarda üretilmektedir. Birleşme noktaları yeterince sıkı olursa herhangi bir tehlike yaratmaz.

Kanalizasyon gibi alanlarda meydana gelebilecek kaza ve yangınlarda alev alıcı bir özelliğe sahip olmaması kullanım kolaylığı yaratır. Beton boruların, kolay taşınabilirliği ve düşük maliyetli oluşu tercih edilmesindeki diğer önemli etkendir. Yeterli direnç dağılımını sağlamak için dolgulanmaya önem verilmeli, fazla eklenen yükleme maliyeti toplam maliyeti de arttıracağından buna önem verilmelidir. Petrol bazlı olmayıp en az 75 yıl ömrü olan beton boru, çevreyle dost bir yapıdadır. Dayanıklılığı, güvenilirliliği, iç yüzeyindeki pürüzsüzlüğü, sağlam eklem yerleriyle kullanılması mantıklı olan bir alt yapı ürünüdür.

Buhar Kürlü Beton ve
Betonarme Borular
 

 

 

 

 

 

 

Anma Çapı Ø (mm)
Üst Dış Çapı (mm) (A)
Lamba Dış Çapı (mm) (B)
Alt Dış Çapı(mm) (C)
Muf İç ÇapıI (mm) (D)
Muf Dış Çapı (mm) (E)
Ortalama Et Kalınlığı
(mm) (e)
Boru Boyu (cm) (h)
Toplam Boy (cm) (H)
Ağırlık (KG)
240 x 700 Kamyon Yükü (adet)
MUFLU BETON BORULAR
150
200
200
230
230
290
32.50
150
156
69
192
200
260
260
285
285
355
36.25
150
156
107
114
300
400
350
415
390
485
53.75
150
158
211
70
400
525
460
535
500
610
65.00
150
158
340
44
500
630
580
645
610
730
68.75
150
158
420
30
600
740
685
755
730
860
73.75
150
159
500
23
700
860
800
865
840
990
81.25
150
160
700
14
 MUFLU ENTGRE CONTALI BETON BORULAR
150
225
206
236
209
301
44.00
152
159
95
165
200
282
264
290
265
370
45.00
151
159
143
114
300
410
386
420
378
500
57.50
151
160
245
65
400
526
495
533
498
625
63.00
151
159
360
44
 MUFLU BETONARME BORULAR
800
975
920
980
960
1140
88.75
250
260
1600
10
1000
1225
1150
1235
1195
1410
115.00
250
260
2427
6
1200
1470
1410
1480
1440
1700
137.50
250
260
3746
4
1400
1690
1600
1700
1670
1965
147.50
250
260
4655
3
 LAMBA ZIVANALI BETONARME BORULAR
1600
1920
1740
1920
1790
1920
160.00
250
260
5550
3
2000
2400
2150
2400
2220
2400
200.00
200
210
7040
2

j

Muflu Beton ve Betonarme Borular

ÇAP
(mm.)
ÜRÜN CİNSİBİRİMİBOYU (mt.)AĞIRLIĞI (kg./adet)ET KALINLIĞI  (mm.)
ø 150Beton Boru  (Entegre Contalı)Mt.1,509030
ø 200Beton Boru  (Entegre Contalı)Mt.1,5013535
ø 300Beton Boru  (Entegre Contalı)Mt.1,5025047
ø 400Beton Boru  (Entegre Contalı)Mt.1,5035050
ø 500Beton Boru  (Entegre Contalı)Mt.1,5045260
ø 600Beton Boru  (Entegre Contalı)Mt.1,5065070
ø800Betonarme Boru (Entegre Contalı)Mt.2,00150084
ø1000Betonarme BoruMt.2,002160110
ø1200Betonarme BoruMt.2,003200130

TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ
BETON / BETONARME BORULAR
ve
PLASTİK BORULAR
Ankara, Mayıs 2006
Kanalizasyon şebekelerinde kullanılacak boru seçimi, proje maliyeti,
uygulama kolaylığı, şebeke dayanımı ve şebekenin ömrü süresince
maruz kalabileceği etkilere direnci açısından hayati öneme sahiptir. Bu
dökümanda Türkiye’de kullanılan boru tiplerinden beton / betonarme
boru ile plastik borunun avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmıştır.

BETON / BETONARME BORULAR
Avantajları
1. İthal girdisi yoktur. Döviz kuru değişikliklerinden ve
uluslar arası konjonktürdeki dalgalanmalardan (petrol
fiyatları gibi) etkilenmez.

2. Ucuzdur ve kolay çalışılır.
3. Çevre dostudur. Sürdürülebilir çevre için en uygun
malzemedir.
4. Dış basınç altında deforme olmaz, basınç dayanımı
yüksektir.
5. Servis ömrü uzundur.
6. Nokta yüklerine dayanıklıdır.
7. Üretici sayısı tekelleşmeye engeldir.
Genellikle bütün dünyada yaygın olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır. Türkiye’de de
sadece İller Bankası tarafından yetkili kılınan üretici sayısı 100’ün üzerindedir. Dolayısı ile
rekabetçi bir pazarın ürünüdür.
8. Gelişmeye açık bir üründür ve kullanımı artmaktadır.
Beton / Betonarme Boruların Bazı Ülkelerdeki Pazar Payları
(Kaynak: Bureau International du Béton Manufacturé-BIBM)
Ülke Pazar Payı (%)
500-1000 mm 1000mm ve üzeri
Avusturya 70 80
Belçika 85 90
Danimarka 70 95
İngiltere 85 90
İsveç 40 60
Hollanda 100 100
Norveç 75 95

Dezavantajları
1. Üretilebilir max. uzunluğu göreli olarak azdır. (4.0 m.)
2. Ağırdır.
PLASTİK BORULAR
Avantajları
1. Üretilebilir standart uzunluğu fazladır. (12.0 m.)
2. Hafiftir.
3. Kolay kesilebilir.
Dezavantajları
1. Hammaddesi petrol türevidir ve ithaldir. Fiyatı döviz
kuru ve petrol fiyatına bağlı olarak değişir.
2. Sürdürülebilir çevre için en tehlikeli malzemelerden
birisidir.
3. Şantiye koşullarında sağlanması zor olan hassas
montaj işçiliği gerektirir.
4. Dolgu ve taşıt yüklerine karşı çok esnektir,
deformasyona uğrar ve kesiti daralır.
5. Büyük çaplarda betondan gömlekleme gerektirir.
6. Basınçlı su testi sadece 300mm çapa kadar
yapılabilmektedir.
7. Basınç dayanımı çok düşüktür ve delik oluşması
halinde fışkırmayla delik hızla büyümektedir.
8. Kalınlıklar standartları tutmamaktadır.
9. Ürün fiyatının hammadde fiyatından düşük olduğu
durumlar vardır. ( 2. kalite üretim ve denetimsizlik)

SONUÇ
Beton / betonarme borular:
1. Üretiminde yerli malzeme kullanıldığı
2. Çevre dostu bir malzeme olduğu
3. Ucuzluğu
4. Yüksek basınçlara ve deformasyona direnci
5. Çalışma kolaylığı
6. Uzun ömrü
7. Rekabetçi bir piyasa ürünü olduğu
için tercih edilmelidir.

Beton / betonarme borular bu nedenlerle bütün dünyada
da yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

WhatsApp İletişim