Laminat Parke Uygulama

   

Açıklama

İstanbul ‘ un tüm ilçelerinde hizmetimiz mevcuttur bizim le iletişime geçerek satın almış olduğunuz parke uygulamalarını uygun fiyatlara yaptırabilirsiniz.

Laminat Parke Uygulama

Laminat Parke Döşeme videosu

Lamine Parke Uygulama Koşulları Nasıl Olmalıdır?

Lamine parke uygulaması için ömür alanlarımıza kıymet katan, organik bir zemin kaplama ürünüdür. Doğal ahşap ağaç, depolama aşamasından tatbik ve kullanım aşamasına kadar ortam koşulları ve depolama şartları özenle takip edilmelidir. Lamine parke uygulaması yapılacak iç mekanın kapı, pencereleri takılmış ve zemindeki tüm boşlukların kapatılmış olması gerekmektedir. Lamine parke döşeme işlemi mekanda yapılacak son iş olarak sıralanmalıdır.

Lamine Parke uygulanacak zeminde kot farkı var ise ne olursa olsun teraziye alınmalıdır. Zemine uygulanan şapın nem miktarı genel olarak @‘ı (yere yapıştırmada 0’u) aşmaması gerekir. Yüzer sistem tatbik yapılması niteliğinde 2 mm.’ ye kadar zemindeki bozukluklar zemin döşeme sırasında tolere edilebilir. Lamine parke uygulaması, zemin yapıştırma uygulaması yapılarak döşenecek ise, şapın son derece muntazam olması, tesviye şapı uygulaması yapılmış olması gerekmektedir. Sonrasında yapıştırma uygulamasına geçilebilir.

Lamine Parke uygulaması yapılacak olan mekanda havadaki nem payı 0-` arası olmalıdır. Sıcaklık minimum 18 °C olmalıdır ki ideal koşullar sağlanmış olsun. Yeni inşaatlarda nem payı yüksek olacaktır. Aşırı nemli ortamdan kurtulmak için içerinin bir halde ısıtılarak nemin düşürülmesi sağlanmalıdır. Bununla beraber mekanı havalandırmak da ayrıca bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

Lamine Parke depolama alanları da çok önemlidir. Lamine parke uygulaması yapmazdan fazlaca çok önce, ortam neme, suya ve aşırı ısı değişimlerine maruz kalmayan özenli bir yer olarak seçilmelidir. Parkeler bu mekanlarda istiflenirken, parke paketleri beton zemine doğrudan temas ettirilmemelidir.

Kaynak

DÖŞEME KILAVUZLARI

Laminat döşeme
Laminatları döşemeden önce ne olursa olsun dikkate alın!

Lütfen ilkin Döşeme Kılavuzu’nun tamamını okuyun! Tam garanti hizmetlerini kullanmak ve güvence taleplerinde bulunabilmek için talimatları mutlaka yerine getirin. Levhaları iyi fer koşullarında kusur bakımından test edin. Üzerinde işlem yapmış olduğunuz levhalar için yakınma taleplerinde bulunamazsınız. Bu laminat parkenin banyo veya sauna şeklinde nemli odalar için uygun olmadığını dikkate alın.

Hazırlık

Lütfen paketleri döşeme işlemine başlamadan önce 48 saat boyunca döşeme ile aynı iklim koşullarında depolayın.
Laminat parkenin montajı ve değerinin uzun süre korunması için önemli bir ön şart oda sıcaklığının yakl. 20°C ve odadaki bağıl nemin P-70 arasında olmasıdır.
Alt zemin tamamıyla düz, kuru, pak olmalı ve lüzumlu taşıma kapasitesine haiz olmalıdır. 1 m’de 3 mm’nin üzerinde zemin pürüzleri müsait halde dengelenmelidir.
Beton, çimento şap kaplama, anhidrit şap kaplama, taş fayanslar vb. Mineral zeminlerde döşeme yapıldığında bir rutubet ölçümü yapılmalıdır.
Şap, döşeme işleminden ilkin aşağıdaki artık nemi aşmamalıdır:
Yerden ısıtmalı çimento şap zemin < % 1,8% CM; yerden ısıtmasız çimento şap zemin < % 2,0 CM Anhidrit şap kaplama; yerden ısıtmalı < %0,3 CM; yerden ısıtmasız < %0,5 CM
Halı zemin kaplamaları uygun bir yüzey değildir ve döşeme işleminden ilkin çıkarılmalıdır!
Laminat parkeler durağan bir biçimde döşenmez ve bundan dolayı zemine yapıştırılmamalı, çivilenmemeli yada başka bir biçimde (örn. Kapı durdurucu aracılığıyla) sabitlenmemelidir!
Levhaların döşemeden önce istenen desen akışına yada renk farklarına bakılırsa tasnif edilmesi önerilir.
Açtığınız paketleri hemen işleme alın!
Montaj için lüzumlu olanlar
Ayak sesi altlığı, PE folyo, mesafe kamaları, vurma takozu, montaj yardımı, çekme demiri, testere, çekiç (min. 300 g), kurşun kalem, mezura Gerekirse: Clickguard™, beyaz tutkal D3, aralık doldurma macunu

1clic 2go pure sistemi ile laminat döşeme
Birinci levhayı yay duvara gelecek halde yerleştirin!
İkinci levhayı kafa tarafıyla birinci panele takın (klik yöntemi).
Diğer levhaları sıranın sonuna kadar yerlerine takın.
İkinci levha sırası kaydırmalı bir şekilde yerleştirin ve uzunlamasına takın.
Diğer levhaları [2]’de belirtildiği benzer biçimde yerleştirin ve takın.
1clic 2go pure Download

Click sistemi ile laminat döşeme

Kullanım alanına göre üç döşeme seçeneğinden birini uygulayabilirsiniz:

A Tutkalsız ve hızlı döşeme yöntemi.
B Clickguard™ ile döşeme yöntemi. Clickguard™, parkeyi kalıcı olarak yukarıdan gelen rutubet etkisine karşı korur. Parke yerinden çıkarılıp tekrar döşenebilir.
C Tutkal ile döşeme de neme karşı kalıcı koruma sağlar, ancak döşeme işlemi daha zordur ve parkeyi ikinci bir defa döşemek için çözmek olası değildir.
Mineral zeminlerde döşeme işlemine başlamadan ilkin neme karşı koruma sağlamak amacıyla kesinlikle bir buğu önleme folyosu (PE folyo) tekne biçiminde döşenmelidir. Şeritlerin 20 cm üst üste binmesine izin verin ve yapışkan bant ile sabitleyin. Ahşap zeminlerde PE folyo döşenmemelidir.
Ayak sesi yalıtımı için lütfen bir PE köpük folyosu yada uygun başka bir altlık kullanın. Şeritleri levhalar ile aynı yönde döşeyin.
Düz olmayan duvarlarda duvar akışını lütfen birinci levha sırasına aktarın ve levhaları uygun halde testere ile kesin. Döşeme işleminden ilkin oda derinliğini ölçün. Son levha sırasının genişliği 5 cm‘den azca ise, mevcut olan artık ölçüyü her iki sıra da aynı levha genişliğine haiz olacak halde kesilecek şekilde eşit olarak ilk ve son levha sırasına dağıtmalısınız. Duvara, kalorifer borularına, kolonlara, kapı durdurucularına vb. ne olursa olsun 12-15 mm kenar mesafesi tutun ve bu mesafeyi mesafe kamaları ile sabitleyin. Uzunluğu yada genişliği 8m’den fazla olan döşeme yüzeylerinde, genleşme derzleri (min. 2cm genişlik) gereklidir. Bunu bütün odada meydana gelen döşemelerde de dikkate alın. Burada kapı çerçevesi alanındaki yüzeyler hariç tutulmalıdır. Hareket derzleri uygun profillerle uygun bir şekilde kapatılabilir. Öneri: Levhaları ana fer kaynağına boyuna gelecek bir biçimde döşeyin.
Sol oda köşesinde döşemeye başlayın. Birinci levhayı yaylı tarafı duvara gelecek halde yerleştirin ve mesafe tutucu ile kenar mesafesini sabitleyin. Diğer levhaları belirtilen sıraya nazaran döşeyin. (Bkz. Res.)
İkinci sıraya yarım bir levha yada 1. Sıranın geri kalanı ile başlanır. Levhanın uzun yaylı tarafını eğimli bir halde 30°’lik açıyla daha ilkin yerleştirilen levhaların geçme aralığına yerleştirin ve hafifçe bir baskı uygulayarak aşağıya doğru döndürerek takın. Levhalar arasındaki çapraz derzler levhalar düz ve yatay bir biçimde dururken çekiç ve vurma takozu ile kapatılır. Bu, geçiş uygunluğu ile üretim yapıldığından fazlaca kolaydır. Levhalar sorunsuz bir biçimde yerlerine takılır.
İpucu! Genelde montaj yardımını (boyuna yay profilli levha kesiti) iki kafa derzinin yüksekliğinde boyuna yerleştirin. Böylece levhalar kilitlendiğinde hasarların meydana gelmesi önlenir. Tutkallama/mühürleme yapıldığında, üst yay tarafına yeterince D3 tipi beyaz tutkal yada Clickguard ™ uygulayın. Dışarı çıkan tutkalı, yaklaşık 10 dakika sonrasında kurumuş durumda plastik bir spatula ile iterek temizleyin. Artıklar tutkal giderici, çizik bırakmayan bir bez yada pak, ılık su ile tamamen giderilmelidir. Clickguard ™ kullandığınızda kullanma kılavuzuna göre çalışın.
Sıradaki son levhayı kesim için 180° dekor tarafı yukarı gelecek şekilde halen mevcut olan sıranın yanında (geçme aralığı geçme aralığına gelecek halde) döndürün ve duvar tarafına yerleştirin. Alın tarafında kenar mesafesini göz önünde bulundurun. Levha uzunluğunu işaretleyin ve testereyle kesin. Kenarlarda meydana gelebilecek tahta parça kopmalarını önlemek için dekor tarafı, elektrikli delik testereleri yada basar testereler kullanıldığında aşağıya doğru bakmalıdır. Diğer durumlarda levha üst tarafınca kesin.
Sıranın son levhasını çekme demiri ile yerleştirin. Üçüncü basit itibaren döşemeyi resimde gösterildiği şekilde yapın. Her yeni sırayı önceki soranın artık parçası (min. 20cm uzunluk) ile başlatın. Çapraz derz kayması, bir levha sırasından diğerine en az 40 cm olmalıdır.
Son levha sırasını dikkatli bir şekilde yerleştirin. Son sıranın kafa derzleri, levha genişliği düşük olduğunda, vurma takozunun minik tarafıyla vurarak birleştirilir. Döşeme işleminden sonra mesafe kamalarını çıkarın.
Kalorifer boruları için borunun çapından 3 santimetre daha büyük olan delikler açılmalıdır. V biçimindeki “yerleştirme parçasını” testereyle kesin, tutkallayın, yerleştirin ve bir kama ile tutkal sertleşene dek sabitleyin. Ardından boşlukları kalorifer peteği manşetleri ile kapatın. Laminat parkelerin iklim dalgalanmaları olduğunda burada da sorunsuz bir halde genleşebilmesi için ahşap kapı çerçevelerini dibine ayak sesi yalıtımlı bir levha sığabilecek şekilde kısaltın.
Mükemmel bir bitirme için taban pervazı kancalarını duvara 40-50 santimetre mesafede sabitleyin ve üstüne uygun olarak kesilmiş olan taban pervazlarını takın.